Naše škola


 • na naší škole se vyučuje od 1.9.2016
 • škola je od 1.9.2018 zařazena do sítě škol a zapsána do školského rejstříku MŠMT ČR
 • škola nabízí kvalitní výuku žákům od cca 5 let (věk je individuální dle domluvy a možností a schopností dítěte)
 • výuka je určena pro děti i dospělé
 • na naší škole se vyučuje akordeon, elektronické klávesy, klavír, zpěv, zobcová flétna
 • studenti se naučí základy ovládání nástroje, správné držení těla, analyzovat notový zápis
 • hudební nauka se vyučuje dle domluvy - na společných hodinách nebo individuálně v hodině žáka
 • výuka je zaměřena na poznání různých žánrů a období
 • později se student sám dle svého zájmu zaměří na žánr, který mu vyhovuje
 • základem výuky jsou individuální lekce
 • součástí výuky je hra ve skupinách (komorní, souborová hra)
 • součástí výuky je také veřejné vystupování, a to pro rodinné příslušníky, dále pro charitativní účely, v domovech důchodců, pro klub seniorů a další akce
 • s výbornými žáky se zúčastňujeme různých přehlídek a soutěží včetně např. celostátních a mezinárodních
 • vystupování je pro všechny dobrovolné, ale přináší studentům do budoucna výbornou praxi
 • žák musí mít vlastní nástroj, v případě zájmu o koupi ráda poradím
 • nástroje nepůjčujeme
 • klávesy a akordeon si žáci na hodiny nenosí, jsou k dispozici
 • v případě zobcové si žák nosí na hodinu svůj nástroj

© SZUŠ SOLIS s.r.o. 2016 - 2022

Designed with ‌

Web Software