Mobirise
Martina Šobová
 • jsem absolventkou I. a II. stupně základní umělecké školy ve Znojmě v oboru akordeon, od 7 let hraji také na klavír a několik let jsem chodila na výuku sólového zpěvu
 • hrála jsem v akordeonovém souboru a v různých komorních uskupeních, se kterými jsem se účastnila mnoha soutěží ZUŠ
 • asi 10 let jsem byla členem znojemského souboru Liběnka, kde jsem se učila a postupně hrála na harmoniku, klávesy, mandolínu, zobcovou flétnu a také jsem zpívala
 • vystudovala jsem 4 leté gymnázium ve Znojmě a následně konzervatoř v Českých Budějovicích (1. - 4. roč.) a v Teplicích (5. - 6. roč.) - obor akordeon
 • v letech 1998 - 2015 jsem pracovala jako učitelka na Druhé soukromé ZUŠ České Budějovice, kde jsem vyučovala akordeon, klavír, klávesy, komorní hru a hrála klavírní korepetici dechovému oddělení
 • ve školním roce 2015/2016 jsem vyučovala na První SZUŠ České Budějovice
 • moji žáci se zúčastňují mnoha různých koncertů, soutěží a přehlídek od okresních po mezinárodní, hlavně v akordeonu a klávesách
 • od roku 2004 jsem členem orchestru Collegium Musicum Budvicense, který vedl Karel Fráňa a nyní Karel Ochozka (hraji varhany)
 • od roku 2012 do roku 2017 jsem byla členem kapely Jihočeská Sedmikráska pod vedením Josefa Boháče (akordeon a klávesy) 
 • od roku 2013 do roku 2016 jsem vystupovala s Velkým dechovým orchestrem České Budějovice jako zpěvačka a moderátorka
 • od roku 2014 do roku 2020 jsem studovala na Plzeňské konzervatoři (dálkově) obor elektronické klávesové nástroje 
 • v roce 2016 jsem založila vlastní Soukromou ZUŠ SOLIS s.r.o., která je od 1.9.2018 zapsána do rejstříku škol MŠMT ČR

© SZUŠ SOLIS s.r.o. 2016 - 2022

Created with ‌

Free Web Site Builder Software