Soukromá základní umělecká škola
SOLIS, s.r.o.

Vyučujeme hudební nástroje a zpěv,

předáváme znalosti z hudební teorie,

nabízíme programy i pro nejmenší hudebníky

logo
akordeon
zpěv
flétna
nejmensi

Hudební dobrodružství pro nejmenší

přípravné ročníky pro děti 3 – 6 let

Jihočeské klávesy

nesoutěžní přehlídka elektronických klávesových nástrojů
pro žáky jihočeských ZUŠ, pedagogy a další zájemce

Škola hry na klávesové nástroje

Soukromá základní umělecká škola SOLIS, s.r.o.

Žižkova tř. 1321/1, 370 01, České Budějovice 6

Martina Šobová – ředitelka a jednatelka školy

tel. 774 234 011
e-mail: szussolis@seznam.cz
web: www.szussolis.cz
IČO: 054094062