Soukromá základní umělecká škola
SOLIS, s.r.o.

Vyučujeme hudební nástroje a zpěv,

předáváme znalosti z hudební teorie,

nabízíme programy i pro nejmenší hudebníky

logo
akordeon
zpěv
flétna
nejmensi

O nás

– na naší škole se vyučuje od 1.9.2016

– škola je od 1.9.2018 zařazena do sítě škol a zapsána do školského rejstříku MŠMT ČR

– škola nabízí kvalitní výuku žákům od cca 5 let (věk je individuální dle domluvy a možností a schopností dítěte)

– výuka je určena pro děti i dospělé

– na naší škole se vyučuje akordeon, elektronické klávesy, klavír, zpěv, zobcová flétna

– studenti se naučí základy ovládání nástroje, správné držení těla, analyzovat notový zápis

– hudební nauka se vyučuje dle domluvy – na společných hodinách nebo individuálně v hodině žáka

– výuka je zaměřena na poznání různých žánrů a období

– později se student sám dle svého zájmu zaměří na žánr, který mu vyhovuje

– základem výuky jsou individuální lekce

– součástí výuky je hra ve skupinách (komorní, souborová hra)

– součástí výuky je také veřejné vystupování, a to pro rodinné příslušníky, dále pro charitativní účely, v domovech důchodců, pro klub seniorů a další akce

– s výbornými žáky se zúčastňujeme různých přehlídek a soutěží včetně např. celostátních a mezinárodních

– vystupování je pro všechny dobrovolné, ale přináší studentům do budoucna výbornou praxi

– žák musí mít vlastní nástroj, v případě zájmu o koupi ráda poradím

– nástroje půjčujeme jen v omezené míře

– klávesy a akordeon si žáci na hodiny nenosí, jsou k dispozici

– v případě zobcové si žák nosí na hodinu svůj nástroj

Facebook a YouTube

Školní vzdělávací program

Školní řád

Soukromá základní umělecká škola SOLIS, s.r.o.

Žižkova tř. 1321/1, 370 01, České Budějovice 6

Martina Šobová – ředitelka a jednatelka školy

tel. 774 234 011
e-mail: szussolis@seznam.cz
web: www.szussolis.cz
IČO: 054094062