Soukromá základní umělecká škola
SOLIS, s.r.o.

Vyučujeme hudební nástroje a zpěv,

předáváme znalosti z hudební teorie,

nabízíme programy i pro nejmenší hudebníky

logo
akordeon
zpěv
flétna
nejmensi

Kontakty

Soukromá základní umělecká škola SOLIS, s.r.o.

Žižkova tř. 1321/1, 370 01, České Budějovice 6

 

Martina Šobová – ředitelka a jednatelka školy

 

tel. 774 234 011

e-mail: szussolis@seznam.cz

web: www.szussolis.cz

IČO: 054094062

Kde lekce probíhají

Soukromá základní umělecká škola SOLIS, s.r.o.

Žižkova tř. 1321/1,  České Budějovice

budova 1, za závorou vlevo, 4. patro

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce: Soukromá základní umělecká škola SOLIS s.r.o.,
sídlem Žižkova tř. 1321/1, 370 01, České Budějovice a IČ 05409462
jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“).
Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává
společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748.
Osoba určená pro jednání za pověřence je paní Ing. Helena Ondrýsková.

Kontaktními údaji pověřence jsou:

1.ID datové schránky: 5b36car
2.adresa sídla: Palackého 150/8, 796 01 Prostějov
3.telefonní číslo: 703 140 006, 733 281 378, 732 464 854
4.e-mail: gdpr@scholaservis.cz 

Soukromá základní umělecká škola SOLIS, s.r.o.

Žižkova tř. 1321/1, 370 01, České Budějovice 6

Martina Šobová – ředitelka a jednatelka školy

tel. 774 234 011
e-mail: szussolis@seznam.cz
web: www.szussolis.cz
IČO: 054094062