Soukromá základní umělecká škola
SOLIS, s.r.o.

Vyučujeme hudební nástroje a zpěv,

předáváme znalosti z hudební teorie,

nabízíme programy i pro nejmenší hudebníky

logo
akordeon
zpěv
flétna
nejmensi

Zápis žáků pro školní rok 2023/2024

Chcete, aby se vaše dítě naučilo hrát na hudební nástroj?

Vnímáte základní hudební vzdělání jako důležitou součást života?

Na naší ZUŠ přijímáme zájemce na

elektronické klávesy,
akordeon,
populární zpěv,
zobcovou flétnu
a elektronický klavír

Momentálně nepřijímáme nové žáky

V případě zájmu o studium nám napište na e-mail szussolis@seznam.cz a domluvíme se individuálně na vzájemných možnostech.

Jak se na naši ZUŠ přihlásit?

Stačí pouze 3 kroky. Vyplňte přihlášku, vyberte si termín individuální hodiny nástroje a zaplaťte převodem.

Přihláška

Přihlášku  ke studiu
vyplňte online

Termín

Vyberte si den a čas lekce

Platba

Zaplatit můžete převodem na účet

Vyplněním přihlášky, zaregistrováním termínu a platbou dokončíte přihlášení do naší ZUŠ.
Poté vám na váš e-mail do 24 hodin dorazí informace o přijetí vašeho dítěte.
Doklad o platbě dostanete ihned po zaplacení zálohové faktury.

l

Jak je výuka na naší škole organizována?

Škola patří do sítě škol (je zapsána v rejstříku školství).

Školní rok se dělí na 2 pololetí jako na ZŠ (září–leden, únor–červen).

Žák má u nás garantováno 26 lekcí za celý školní rok,
tedy 13 lekcí v I. pololetí a 13 lekcí ve II. pololetí.

V době prázdnin (podzimní, vánoční, pololetní, jarní atd.) se nevyučuje.

Kolik stojí lekce?

Lekce se platí vždy na celé pololetí – tedy od října do ledna / I. pololetí

a pak na II. pololetí platba v únoru do června.

Cena za pololetí 2 500 Kč

Kde lekce probíhají?

Soukromá základní umělecká škola SOLIS, s.r.o.

Žižkova tř. 1321/1,  České Budějovice

budova 1, za závorou vlevo, 4. patro 

ČASTÉ DOTAZY

Může rodič být na lekcích s dítětem?

Ano, ze začátku výuky je to u malého dítěte dokonce velmi důležité, než se dítě adaptuje na nové prostředí a paní učitelku. Později podle domluvy lze nechávat dítě na hodině i samotné.

Musí být rodič na hodinách s dítětem?

To záleží na věku a individualitě dítěte a na vzájemné domluvě s pedagogem.

Jaké hudební nástroje jsou k dispozici?

V naší ZUŠ vyučujeme klávesy, akordeon, elektronický klavír, zobcovou flétnu a populární zpěv.

Lze si vypůjčit hudební nástroj domů?

To záleží na nástroji – máme jen omezené možnosti.

Pokud je nějaký nástroj k zapůjčení volný, je to možné.

Zobcové flétny však nepůjčujeme.

Je součástí studia na ZUŠ také hudební teorie?

Ano, samozřejmě. Hudební teorie patří k hudebnímu vzdělání.

Nicméně vzhledem k možnostem našich prostor vyučujeme prozatím teorii v rámci individuálních hodin, později formou úkolů a konzultací, popřípadě po domluvě online formou v pozdějších odpoledních hodinách. Vše se domlouvá individuálně podle našich i vašich možností.

Když mé dítě onemocní, do kdy se musíme omluvit? Jakým způsobem?

Ideálně pošlete SMS nebo e-mail přímo vyučujícímu – telefonní kontakt dostanete v úvodním informačním e-mailu po přihlášení dítěte.

Důvod není důležitý, ale omluva nejpozději v den lekce je žádoucí.

Nahrazujete hodiny, když je dítě nemocné?

Pokud žák nedorazí na hodinu z jakéhokoli jeho důvodu, lekce se nenahrazují, ani se nevrací školné. Pokud by žák chyběl dlouhodobě ze zdravotního důvodu, je možné se domluvit na převedení daného počtu hodin na další školní rok.

Co když onemocní učitel?

V případě nemoci pedagoga je možné, že první týden nemoci lekce odpadne. To se dozvíte formou SMS nebo e-mailem. Další týden už lekce probíhat bude, případně se domluví náhradní termín.

Dostaneme vysvědčení?

Naše ZUŠ je škola zapsaná do rejstříku školství a žáci I. a II. stupně dostávají platné vysvědčení. Děti přípravných ročníků dostanou potvrzení. Do I. stupně ZUŠ nastupují děti od 7 let.

Jaký věk je pro dítě ideální k nástupu na ZUŠ?

Na naší ZUŠ vyučujeme běžně děti od 5 let až po dospělé. Nově nyní otevíráme program i pro nejmenší – viz Hudební dobrodružství pro nejmenší.

Od 7 let dítě nastupuje do I. stupně, ale individuální hodiny může mít po domluvě i v dřívějším věku.

Na naší ZUŠ můžete nastoupit i jako dospělý (jakýkoli věk), ale pokud nejste alespoň studentem, platí pro vás individuální podmínky – viz Studium dospělých.

Máte jiný dotaz?

Pište na e-mail szussolis@seznam.cz nebo zavolejte na tel. 774 234 011

Soukromá základní umělecká škola SOLIS, s.r.o.

Žižkova tř. 1321/1, 370 01, České Budějovice 6

Martina Šobová – ředitelka a jednatelka školy

tel. 774 234 011
e-mail: szussolis@seznam.cz
web: www.szussolis.cz
IČO: 054094062