Soukromá základní umělecká škola
SOLIS, s.r.o.

Vyučujeme hudební nástroje a zpěv,

předáváme znalosti z hudební teorie,

nabízíme programy i pro nejmenší hudebníky

logo
akordeon
zpěv
flétna
nejmensi

Martina Šobová

– jsem absolventkou I. a II. stupně základní umělecké školy ve Znojmě v oboru akordeon, od 7 let hraji také na klavír a několik let jsem chodila na výuku sólového zpěvu

– hrála jsem v akordeonovém souboru a v různých komorních uskupeních, se kterými jsem se účastnila mnoha soutěží ZUŠ

– asi 10 let jsem byla členem znojemského souboru Liběnka, kde jsem se učila a postupně hrála na harmoniku, klávesy, mandolínu, zobcovou flétnu a také jsem zpívala

– vystudovala jsem 4 leté gymnázium ve Znojmě a následně konzervatoř v Českých Budějovicích (1. – 4. roč.) a v Teplicích (5. – 6. roč.) – obor akordeon

– v letech 1998 – 2015 jsem pracovala jako učitelka na Druhé soukromé ZUŠ České Budějovice, kde jsem vyučovala akordeon, klavír, klávesy, komorní hru a hrála klavírní korepetici dechovému oddělení

– ve školním roce 2015/2016 jsem vyučovala na První SZUŠ České Budějovice

– moji žáci se zúčastňují mnoha různých koncertů, soutěží a přehlídek od okresních po mezinárodní, hlavně v akordeonu a klávesách

– od roku 2004 jsem členem orchestru Collegium Musicum Budvicense, který vedl Karel Fráňa a nyní Karel Ochozka (hraji varhany)

– od roku 2012 do roku 2017 jsem byla členem kapely Jihočeská Sedmikráska pod vedením Josefa Boháče (akordeon a klávesy), od roku 2023 jsem se do kapely vrátila

– od roku 2013 do roku 2016 jsem vystupovala s Velkým dechovým orchestrem České Budějovice jako zpěvačka a moderátorka

– od roku 2014 do roku 2020 jsem studovala na Plzeňské konzervatoři (dálkově) obor elektronické klávesové nástroje

– v roce 2016 jsem založila vlastní Soukromou ZUŠ SOLIS s.r.o., která je od 1.9.2018 zapsána do rejstříku škol MŠMT ČR

– v roce 2020 jsem vydala svoji učebnici hry na elektronické klávesy Škola hry na klávesové nástroje 1. díl

– v roce 2022 jsem založila Czech Keyboard Academy – v rámci této akademie pořádám kurzy pro pedagogy elektronických kláves, a to online i prezenční semináře, a dále workshopy na téma Autorské právo

Soukromá základní umělecká škola SOLIS, s.r.o.

Žižkova tř. 1321/1, 370 01, České Budějovice 6

Martina Šobová – ředitelka a jednatelka školy

tel. 774 234 011
e-mail: szussolis@seznam.cz
web: www.szussolis.cz
IČO: 054094062